ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ว่าด้วยความร่วมมือในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2567 ระหว่างสถานีตำรวจภูธรโพธิ์กลางและองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนองจะบก

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 พันตำรวจเอก วีณวัฒน์ ศรีแย้ม ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรโพธิ์กลาง นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก และนายวีระศักดิ์ ก้องเสียง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2567 ระหว่างสถานีตำรวจภูธรโพธิ์กลางและองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนองจะบก เพื่อการมีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้เหมาะสมกับความต้องการของท้องถิ่นและชุมชนโดยเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกัน

Similar Posts