ร่วมแสดงความยินดีกับพลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ ในโอกาสมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เข้ารับดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 2

วันอังคาร ที่ 3 ตุลาคม 2566 นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับพลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ ในโอกาสมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เข้ารับดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 2

Similar Posts