ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน และแจกวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567 นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน และแจกวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 🐶 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ หมู่บ้านแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ หมู่ที่ 3 บ้านถนนหัก ตำบลหนองจะบก

Similar Posts