ลงพื้นที่ดำเนินการดูดโคลนลอกท่อระบายน้ำ ตามคำร้องของประชาชนหมู่บ้านเดอะ เซ็นทรัล พาร์ค หมู่ที่ 2 บ้านกรีน ตำบลหนองจะบก

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ท่านสจ.องอาจ พฤกษ์พนาเวศ และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หนองจะบก ลงพื้นที่ดำเนินการดูดโคลนลอกท่อระบายน้ำ ตามคำร้องของประชาชนหมู่บ้านเดอะ เซ็นทรัล พาร์ค หมู่ที่ 2 บ้านกรีน ตำบลหนองจะบก เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนในหมู่บ้านเดอะ เซ็นทรัล พาร์ค และขอขอบพระคุณเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้ให้การสนับสนุนรถดูดโคลนในครั้งนี้

Similar Posts