ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการฯ ภายในตำบลหนองจะบก

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงาน

1.โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านต่างตา-บ้านคอกวัว หมู่ที่ 1 บ้านต่างตา งบประมาณ 439,000.-บาท

2.โครงการก่อสร้างถนน คสล.และรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด สายถนนหัก ซอย 8 หมู่ที่ 3 บ้านถนนหัก งบประมาณ 2,380,000.-บาท

3.โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. สายสุรนารีวิลเลจ ซอย 9 หมู่ที่ 5 บ้านบุญเรือง งบประมาณ 1,099,999.-บาท

ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Similar Posts