วันพฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 15.30 น. นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานตามโครงการก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. สายซอย 20 มีนา หมู่ที่ 5 บ้านบุญเรือง ตำบลหนองจะบก อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นได้ด้วยความเรียบร้อย