วันพฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 16.15 น. นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัววี สายบ้านถนนหัก-บ้านหนองปลิง (จากสามแยกซอยร่มบารมี-สามแยกหนองสะเดา) หมู่ที่ 3 บ้านถนนหัก ตำบลหนองจะบก อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย