ลงพื้นที่ตรวจสอบการลอกท่อระบายน้ำหมู่ที่ 5

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ลงพื้นที่ตรวจสอบการลอกท่อระบายน้ำหมู่ที่ 5 ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Similar Posts