ลงพื้นที่ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคล ที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ประจำปีงบประมาณ 2567

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567 นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก มอบหมายนางเรียม นิลวิเศษ รองนายกอบต.หนองจะบก พร้อมเลขานุการนายกอบต. สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 5 เจ้าหน้าที่รพ.สต.หนองปรู อสม. เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และนักพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคล ที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ จำนวน 7 ราย ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสปสช.อบต.หนองจะบก

Similar Posts