ลงพื้นที่บ้านหนองปรู หมู่ที่ 4 โดยรณรงค์ใส่ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย และพ่นหมอกควัน

วันพฤหัสบดี ที่ 20 กรกฎาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ลงพื้นที่บ้านหนองปรู หมู่ที่ 4 โดยรณรงค์ใส่ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย และพ่นหมอกควัน เนื่องจากได้รับแจ้งว่าพบผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกหมู่ที่ 4 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ รพ.สต.หนองปรู และอสม.หมู่ที่ 4

Similar Posts