ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อสอบข้อเท็จจริง และให้ความช่่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก และสมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 อสม.หมู่ที่ 3 พร้อมด้วยงานพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อสอบข้อเท็จจริง และให้ความช่่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ตำบลหนองจะบก จำนวน 20 ครัวเรือน

Similar Posts