ลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านคำภู เพื่อสำรวจแหล่งเรียนรู้ด้านการเลี้ยงตั๊กแตน ณ หมู่ที่ 4 บ้านหนองปรู ตำบลหนองจะบก

วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2566 นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก มอบหมายนางเรียม นิลวิเศษ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยนางสาวสุดใจ เปลี่ยนพล หัวหน้าสำนักปลัดอบต. นักประชาสัมพันธ์ และนักวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านคำภู เพื่อสำรวจแหล่งเรียนรู้ด้านการเลี้ยงตั๊กแตน ณ หมู่ที่ 4 บ้านหนองปรู ตำบลหนองจะบก

Similar Posts