ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในพื้นที่บ้านต่างตา หมู่ที่ 1

วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 และงานพัฒนาชุมชนลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในพื้นที่บ้านต่างตา หมู่ที่ 1

Similar Posts