ลงพื้นที่สำรวจจุดน้ำท่วมภายในหมู่ที่ 4 ตำบลหนองจะบก

วันอังคาร ที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกอบต.หมู่ที่ 4 และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่สำรวจจุดน้ำท่วมภายในหมู่ที่ 4 ตำบลหนองจะบก ท่านสามารถติดต่อขอรับกระสอบทรายได้ที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.หนองจะบก สายด่วน โทร.062-6071391 , 044-756908

Similar Posts