ลงพื้นที่ส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์จากบ้านสวนเลม่อน หมู่ที่ 3 บ้านถนนหัก ตำบลหนองจะบก

วันพุธ ที่ 23 สิงหาคม 2566 นางเรียม นิลวิเศษ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ลงพื้นที่ส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์จากบ้านสวนเลม่อน หมู่ที่ 3 บ้านถนนหัก ตำบลหนองจะบก จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากบ้านสวนเล่มอน ทุกวันพุธ ตลาดนัดมทส. ช่วยกันอุดหนุนผลิตภัณฑ์ดีๆ เพื่อสุขภาพกันได้นะคะ

Similar Posts