ลงพื้นที่เพื่อมอบผ้าอ้อมตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ 2567

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567 นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. เจ้าหน้าที่รพ.สต.บ้านหนองปรู อสม. และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่เพื่อมอบผ้าอ้อมตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.หนองจะบก

Similar Posts