ลงพื้นที่เพื่อวางแผนดำเนินการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้

วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2567 นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมงานพัฒนาชุมชน กองช่าง และกำลังพลจากกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 23 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 6 ลงพื้นที่หมู่ที่ 4 เพื่อวางแผนดำเนินการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาศัย ตามโครงการ”ดร.ชัยยุทธ พร้อม ครอบครัว ปิลันธน์โอวาท ปันสุข ให้ชุมชน เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น” เพื่อเตรียมการซ่อมแซมต่อไป

Similar Posts