ลงพื้นที่เพื่อสอบข้อเท็จจริงและติดตามผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 งานพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เพื่อสอบข้อเท็จจริงและติดตามผู้ประสบปัญหาทางสังคมเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านต่างตา จำนวน 2 ราย

Similar Posts