ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กนักเรียนในสังกัดซึ่งเป็นเด็กพิเศษ

วันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่งานพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่พร้อมกับครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา หน่วยบริการเมืองนครราชสีมา เพื่อเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียนในสังกัดซึ่งเป็นเด็กพิเศษ พร้อมทั้งมอบของใช้ เช่นนม ผ้าอ้อม ของเล่นฯลฯ ในพื้นที่หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 1 จำนวน 3 ครอบครัว

Similar Posts