ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ หมู่ที่ 4 บ้านหนองปรู

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก นางเรียม นิลวิเศษ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก นางสาวจารุวรรณ แหลมไธสงเลขานุการนายกอบต. และงานพัฒนาชุมชนลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ เพื่อขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 บ้านหนองปรู

Similar Posts