ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ ตามโครงการเยี่ยมเสริมพลังให้ความรู้สู่คนพิการ ผู้ป่วยจิตเวชและผู้ด้อยโอกาสตำบลหนองจะบก พร้อมกันนี้ ได้สำรวจเพื่อเตรียมการของบประมาณซ่อมแซมปรับปรุงสภาพบ้านให้แก่คนพิการในพื้นที่ จำนวน 3 ครัวเรือน

วันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก นางสาวจารุวรรณ แหลมไธสง เลขานุการนายกอบต. พร้อมด้วยงานพัฒนาชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปรู และอสม.หมู่ที่ 4 บ้านหนองปรู ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ ตามโครงการเยี่ยมเสริมพลังให้ความรู้สู่คนพิการ ผู้ป่วยจิตเวชและผู้ด้อยโอกาสตำบลหนองจะบก พร้อมกันนี้ ได้สำรวจเพื่อเตรียมการของบประมาณซ่อมแซมปรับปรุงสภาพบ้านให้แก่คนพิการในพื้นที่ จำนวน 3 ครัวเรือน

Similar Posts