ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ ตามโครงการเยี่ยมเสริมพลังให้ความรู้สู่คนพิการ ผู้ป่วยจิตเวชและผู้ด้อยโอกาสตำบลหนองจะบก

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 นางเรียม นิลวิเศษ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยงานพัฒนาชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปรู และ อสม.หมู่ที่ 1บ้านต่างตา อสม.หมู่ที่ 2 บ้านกรีน ลงพื้นที่ออกเยี่ยมให้กำลังใจ ตามโครงการเยี่ยมเสริมพลังให้ความรู้สู่คนพิการ ผู้ป่วยจิตเวชและผู้ด้อยโอกาสตำบลหนองจะบก

Similar Posts