ลงพื้นแดงฟาร์มเห็ด เพื่อสำรวจแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร ณ หมู่ที่ 3 บ้านถนนหัก ตำบลหนองจะบก

วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2566 นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก มอบหมายนางเรียม นิลวิเศษ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยนางสาวสุดใจ เปลี่ยนพล หัวหน้าสำนักปลัดอบต. นักประชาสัมพันธ์ และนักวิชาการเกษตร ลงพื้นแดงฟาร์มเห็ด เพื่อสำรวจแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร ณ หมู่ที่ 3 บ้านถนนหัก ตำบลหนองจะบก

Similar Posts