กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

ครั้งที่ 2/2566 วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 นางเรียม นิลวิเศษ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก

Similar Posts