วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

วันศุกร์ ที่ 28 ตุลาคม 2565 ภายใต้การนำของนางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันรักต้นไม้🌳ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2533
อนุมัติให้วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปีเป็น “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” 🌳🌳โดยร่วมกันจัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช โรคแมลง ตัดแต่งกิ่งไม้ รดน้ำ และปลูกซ่อมเสริมต้นไม้ ณ หน้าอบต.หนองจะบก

Similar Posts