ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลหนองจะบก จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยใส่ใจคุณภาพชีวิตเชิงปฏิบัติการ สัปดาห์ที่ 3 กิจกรรมการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลโรคซึมเศร้า

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลหนองจะบก จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยใส่ใจคุณภาพชีวิตเชิงปฏิบัติการ สัปดาห์ที่ 3 ช่วงบ่าย เป็นกิจกรรมการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลโรคซึมเศร้า โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหนองปรู ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสปสช.อบต.หนองจะบก

Similar Posts