ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลหนองจะบก จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยใส่ใจคุณภาพชีวิตเชิงปฏิบัติการ สัปดาห์ที่ 3 กิจกรรมออกกำลังกาย

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลหนองจะบก จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยใส่ใจคุณภาพชีวิตเชิงปฏิบัติการ สัปดาห์ที่ 3 ช่วงเช้า เป็นกิจกรรมออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงวัย โดยได้รับความอนุเคราะห์ จากทีมวิทยากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองนครราชสีมา ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสปสช.อบต.หนองจะบก

Similar Posts