อบต.หนองจะบก ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้าเกษตรอินทรีย์ ออกร้านจำหน่ายสินค้า ณ รพ.สต.หนองปรู

วันอังคาร ที่ 29 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้าเกษตรอินทรีย์ ออกร้านจำหน่ายแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ณ รพ.สต.หนองปรู

Similar Posts