อบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุน คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เป็นประธานการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุน คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน ภายใต้โครงการพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.หนองจะบก ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก

Similar Posts