อบรมโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก

วันพฤหัสบดี ที่ 20 กรกฎาคม 2566 นางเรียม นิลวิเศษ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เป็นประธานเปิดอบรมโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก จัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก

Similar Posts