เตรียมกระสอบทรายไว้พร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลหนองจะบก

วันอังคาร ที่ 25 กรกฎาคม 2566 นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. และเจ้าหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เตรียมกระสอบทรายไว้พร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลหนองจะบกสำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน และมีความต้องการกระสอบทรายเพื่อป้องกันน้ำเข้าบ้านเรือน สามารถเดินทางติดต่อขอรับได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

Similar Posts