เตรียมพร้อมเข้าคูหากาบัตรเลือกตั้ง วันที่ 14 พฤษภาคม 2566

เปิดหีบเลือกตั้ง ให้ลงคะแนนเสียง ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เมื่อไปถึงหน่วยเลือกตั้ง คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) จะคอยอำนวยความสะดวก และ ดูแลความเรียบร้อย โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ต้องตรวจสอบบัญชีรายชื่อและลำดับของตัวเอง พร้อมนำหลักฐานแสดงตนมาด้วย ก่อนเข้าคูหาจะได้รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ คือ แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และ แบบบัญชีรายชื่อ เมื่อเข้าคูหาลงคะแนน ต้องทำเครื่องหมายกากบาท X ลงในช่องทำเครื่องหมาย

บัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขต เลือกผู้สมัครได้ 1 คน

– บัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ เลือกพรรคการเมืองได้ 1 พรรค

เมื่อลงคะแนนเสร็จเรียบร้อย ห้ามใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดบันทึกภาพบัตรเลือกตั้ง ต้องพับบัตรเลือกตั้งให้เรียบร้อยก่อนออกจากคูหา หย่อนใส่ลงในหีบบัตรเลือกตั้งแต่ละประเภทด้วยตนเอง และห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกจากที่เลือกตั้ง

ข้อสำคัญต้องไปใช้สิทธิก่อนเวลา 17.00 น.

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือ Add Friends (เพิ่มเพื่อน) เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 2566 ได้ที่ LINE Official Account : ECT Thailand https://lin.ee/jETxaeu

#เลือกคนที่รักเลือกพรรคที่ชอบ#ไทยโหวตคนไทยพร้อมใช้สิทธิ#14พฤษภา66#เลือกตั้ง2566

Similar Posts