โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านถนนหัก ซอย 8/1 (บ้านอาจารย์จิรกานต์) หมู่ที่ 3 บ้านถนนหัก

หัวข้อข่าว : ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านถนนหัก ซอย 8/1 (บ้านอาจารย์จิรกานต์) หมู่ที่ 3 บ้านถนนหัก

 หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก

ราคากลาง : 258,529  บาท 

ซื้อเอกสาร : –

ยื่นซอง : –

ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 044-756906 โทรสาร 044-756907

รายละเอียดข่าว , ไฟล์ :

Similar Posts