โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรฐกิจ BCG

วันอังคาร ที่ 23 สิงหาคม 2565 นางเรียม นิลวิเศษ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก กล่าวพบปะพูดคุยกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรฐกิจ BCG ตำบลหนองจะบก เนื้อหาการบรรยาย ได้แก่ ความสำคัญในด้านการตลาด และเทคนิคในการขายสินค้าสู่ตลาดออนไลน์ ภาคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติการด้านการตลาดตัวเอง และฝึกปฏิบัติการขายสินค้าสู่ตลาดออนไลน์ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก กิจกรรมที่ 2

Similar Posts