โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรฐกิจ BCG ตำบลหนองจะบก

วันจันทร์ ที่ 29 สิงหาคม 2565 นายวีระศักดิ์ ก้องเสียง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบก กล่าวพบปะพูดคุยกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรฐกิจ BCG ตำบลหนองจะบก กิจกรรมที่ 3 การถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดทำแผนที่ผลิตภัณฑ์ชุมชน และเส้นทางท่องเที่ยว โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก

Similar Posts