โครงการควบคุมป้องกันและระงับโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566

วันพุธ ที่ 7 มิถุนายน 2566 นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นบ้านถนนหัก หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบก ตามโครงการควบคุมป้องกันและระงับโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยได้เดินรณรงค์ปฏิบัติการเชิงรุก ตามมาตราการ 5 ป 1 ข พร้อมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ รวมถึงการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกภายในพื้นที่ และแจกจ่ายทรายอะเบทให้แก่ประชาชน ณ บ้านถนนหัก หมู่ที่ 3 ตำบลหนองจะบก จัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก

Similar Posts