โครงการควบคุมป้องกันและระงับโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันอังคาร ที่ 6 มิถุนายน 2566 นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นบ้านต่างตา หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบก และบ้านกรีน หมู่ที่ 2 ตามโครงการควบคุมป้องกันและระงับโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยได้เดินรณรงค์ปฏิบัติการเชิงรุก ตามมาตราการ 5 ป. พร้อมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ รวมถึงการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกภายในพื้นที่ และแจกจ่ายทรายอะเบทให้แก่ประชาชน ณ บ้านต่างตา หมู่ที่ 1 และบ้านกรีน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองจะบก จัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก

Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean diam dolor, accumsan sed rutrum vel, dapibus et leo.

Similar Posts