โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์

วันอังคาร ที่ 20 มิถุนายน 2566 นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เป็นประธานพิธีเปิดโครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนด้วยการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จะปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ที่เป็นพฤติกรรมเสี่ยง โดยในพิธีเปิดโครงการฯ มีผู้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฯ ได้แก่ สมาชิกสภาอบต. ข้าราชการ และครูโรงเรียนบ้านต่างตา และโรงเรียนบ้านหนองปรู ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก จัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.หนองจะบก

Similar Posts