โครงการชุมชนรวมสร้างสุขภาพด้วยวิถีแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2566

วันอังคาร ที่ 20 มิถุนายน 2566 นางเรียม นิลวิเศษ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เป็นประธานพิธีเปิดโครงการชุมชนรวมสร้างสุขภาพด้วยวิถีแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2566 จัดโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปรู ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสปสช.อบต.หนองจะบก

Similar Posts