โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ณ หมู่ที่ 5 บ้านบุญเรืองตา

วันจันทร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2566 งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก จัดโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ณ หมู่ที่ 5 บ้านบุญเรืองตา

Similar Posts