โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อเพิ่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พศ.2566-2570) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ณ หมู่ที่ 2 บ้านกรีน

วันอาทิตย์ ที่ 9 กรกฎาคม 2566 งานยุทธศาตร์และงบประมาณ สำนักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก จัดโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อเพิ่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พศ.2566-2570) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ณ หมู่ที่ 2 บ้านกรีน

Similar Posts