โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย พ.ศ.2566

วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 9 นาฬิกา 30 นาที องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา นำโดยนางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ได้รับงบประมาณสนับสนุนจำนวนเงิน 40,000.-บาท จากกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา เพื่อปรับปรุงบ้านให้แก่นางลำจวน สุขตระกุล บ้านเลขที่ 571 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองจะบก ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย พ.ศ.2566 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ขอขอบพระคุณร้อยเอก อุกฤษ พลหาญ นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 23 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 6 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ จังหวัดนครราชสีมา และกำลังพลจิตอาสา , พันตำรวจโท ภัทรพล กมลรองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจภูธรโพธิ์กลาง, นางทัดดาว ฤทธิ์ประเสริฐ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ ผู้แทนจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา , ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 พร้อมมอบพระบรมฉายาลักษณ์ ถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ผู้นางลำจวน สุขตระกุล

Similar Posts