โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันจันทร์ ที่ 5 กันยายน 2565 นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก #นายกบอสส์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ร่วมโครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนีพันปีหลวง “รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น” โดยในวันนี้ได้ปลูกต้นไผ่ ต้นยางนา ต้นมะขามยักษ์ ฯลฯ ณ ริมคลองบริบูรณ์ หมู่ที่ 2 บ้านกรีน จัดโดยกองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก

Similar Posts