โครงการผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยงตำบลหนองจะบกปลอดภัย ลดอันตรายจากโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2566

วันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2566 นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เป็นประธานพิธีเปิด โครงการผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยงตำบลหนองจะบกปลอดภัย ลดอันตรายจากโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2566 จัดโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปรู ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสปสช.หนองจะบก ณ ห้องประชุมรพ.สต.หนองปรู

Similar Posts