โครงการฝึกอบรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย มีวินัย ไร้อุบัติเหตุ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ โรงเรียนบ้านหนองปรู

วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย มีวินัย ไร้อุบัติเหตุ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ โรงเรียนบ้านหนองปรู โดยมีนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปรูได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสปสช.อบต.หนองจะบก

Similar Posts