โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันพฤหัสบดี ที่ 15 กันยายน 2565 นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยศึกษาดูงานสวนล้อมศรีรินทร์ ต.หนองโน อ.เมือง จ.สระบุรี และศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ชุมชนดอนหญ้าพลับ ต.ดอนหญ้านาง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา จัดโดยกองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก

Similar Posts