โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2565 กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ได้จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. และข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ร่วมโครงการดังกล่าวฯ พร้อมทำกิจกรรมกับเยาวชนทั้ง 2 โรงเรียน และมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่เยาวชนที่ผ่านการฝึกอบรม ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมาโดยร่วมกับโรงเรียนบ้านหนองปรู โรงเรียนบ้านต่างตา และสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช

Similar Posts