โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเพาะชำกล้าไม้และขยายพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จัดโดยกองส่งเสริมการเกษตร

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเพาะชำกล้าไม้และขยายพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จัดโดยกองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก

Similar Posts