โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567 นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยนำคณะฯศึกษาดูงาน ณ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรกระเทียมดำ (กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านทุ่งทอง) ต.ท่าทอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โดยรับฟังบรรยายและศึกษาเรียนรู้ เรื่อง การปลูกพืชสมุนไพรอินทรีย์ การประยุกต์ใช้สมุนไพรเพื่อสุขภาพ และการแปรรูปสมุนไพร (ชาใบขลู่)

Similar Posts