โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยได้นำคณะเพื่อศึกษาดูงาน ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567 (ช่วงบ่าย) นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยได้นำคณะเพื่อศึกษาดูงาน ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

Similar Posts